Het rauwse is begonnen!

When you talk you are only repeating what you already know. When you listen you may learn something new.” - Dalai Lama

Iedereen vindt iets. Niemand die nog zoekt.” – Stef Bos

Op 12 februari om 17.00 uur gingen de deuren van de Rozenhof in Kedichem dicht. Negen (door ons) getikte deelnemers sloten bij ons drieën aan om na 24 uur rauwse verbonden en meer dan geïnspireerd weer op pad te gaan. Het rauwse is begonnen!

Het rauwse begon voor Marc, Frans en mij met vier uitgangspunten:

- Darwin sprak over de “Survival of the fittest”. Dat, wat zich het beste aan de omstandigheden weet aan te passen, zal overleven.


- Door technologische innovaties wordt de wereld niet alleen kleiner maar krijgen veranderingen ook de kans zichzelf te versnellen. 


- Als mens kan je kiezen om reactief de ontwikkelingen te volgen of die zelfs te negeren. Maar je kan ook kiezen om niet alleen actief deel te nemen aan de veranderende wereld maar ook voorop willen gaan.

- Het is een menselijk beschermingsmiddel om veranderingen in het begin vooral argwanend tegemoet te treden. Wij denken dat het mogelijk is in veranderingen het positieve te zoeken en er de mogelijkheden in te vinden om die ten voordele te beïnvloeden.


Onder de naam rauwse willen we mensen met elkaar in verbinding brengen die van mening zijn dat er vele mogelijkheden liggen om actief een bijdrage te leveren aan die veranderende wereld. 

Die verbindingen kunnen de reikwijdte en de invloed vergroten en zullen ook zorgdragen voor vergroting van kennis, beschikbaar maken van inspiratie en stimulatie. Maar ook bijdragen aan het leveren van feedback. Ten slotte kunnen de verbindingen ook dienen als brandstof om verder te kunnen gaan. 

Als bindmiddel zien we de ontmoeting, de herontdekte creativiteit en het uitgangspunt dat we ieder mens als gelijk willen laten delen in de mogelijkheden die de wereld ons kan bieden.

Rauwse zal op zoek gaan naar vele verschillende activiteiten om genoemde mensen bij elkaar te brengen. ‘24uur rauwse’ is er daar één van.

We beloofden dat deelnemers met meer vragen weer weg zouden gaan dan waarmee ze gekomen waren én dat ze tools in handen hadden om verder te kunnen rauwse. In beide zijn we geslaagd. 

De waardevolle bijdragen van iedere aanwezige rauwser, de aanstekelijke bevlogenheid en openheid, de verwondering over de mogelijkheden van ons felexibele brein, de tools om de kaders van ons vragen en denken te doorbreken en te komen tot nieuwe inzichten op plekken waar je nog niet eerder gezocht had… het was raak!

Deze eerste 24uur rauwse vraagt om meer. Meer van deze 24uur rauwse met weer nieuwe rauwsers. En meer activiteiten om het rauwse verder te brengen. 

Rauwse is in de eerste plaats een werkwoord. Bewust gekozen. Een nieuw werkwoord. Waar we betekenis aan willen geven. En als het aan ons ligt, staat Rauwse in 2017 in de Dikke van Dale. 

Geïnteresseerd? Zorg dat je getikt bent! 

http://www.rauwse.nl

De volgende 24 uurs rauwse staat voorlopig gepland om te starten op 8 april om 17.00uur.