InnoScrum

Als je met elkaar een onbekende, donkere ruimte instapt, ren je ook niet ineens met volle vaart naar waar je denkt dat de overkant is. Je houdt elkaar vast, voelt voor je uit, en zet stap voor stap. Loop je tegen een obstakel aan, dan ga je er op de tast eromheen. Vervolgens bepaal je je nieuwe richting.

"Vision without execution is hallucination."- Thomas Edison

Een goed idee wordt pas waardevol als het daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Maar hoe pak je dat aan? Wij zijn van mening dat ook tijdens de implementatie creativiteit de sleutel biedt tot succes.

Tussentijds testen en bijsturen

Kenmerkend voor een innovatief idee is: er is van alles onzeker. Het is onzeker of het idee daadwerkelijk een probleem oplost, of het een optimale oplossing biedt voor dat probleem, of het technisch haalbaar is om de oplossing te bouwen, en of er een business case is. Onze InnoScrum aanpak helpt om in korte cycli steeds verder uitgewerkte versies van het beoogde ‘eindproduct’ te ontwikkelen. Hierdoor kunt u steeds testen of het idee inderdaad gaat opleveren wat de bedoeling was. En bijsturen. Zo krijgt u grip op het implementatieproces.

Falsificeren in plaats van bewijzen
Als het idee niet haalbaar is, dan kan je daar maar beter zo snel mogelijk achter komen. Toch? Dat is het uitgangspunt van InnoScrum. In plaats van het doen van uitgebreide haalbaarheidsstudies en business case berekeningen vooraf om te bewijzen dat het idee goed is, helpen wij om de technische en financiële haalbaarheid van het idee zo snel mogelijk in de praktijk te testen. Door stap voor stap de risicovolste aannames bij de kop te pakken. We helpen deze aannames stuk voor stuk te identificeren, te prioriteren en te bepalen hoe deze te toetsen. Met een eerste prototype of eerste versie van de implementatie, tegen de laagste kosten. Zo levert elke inspanning inzicht op én concreet resultaat.

Daar is creativiteit voor nodig
Het creatieve proces houdt dus niet op als het briljante idee eenmaal is bedacht. Creativiteit is essentieel om de juiste eerste implementatie van het idee te bedenken, die tegen de laagste kosten de meeste inzichten geeft wat betreft haalbaarheid, business case en het oplossen van de oorspronkelijke uitdaging. En creativiteit geeft vervolgens handvatten om aan de hand van tussentijds behaalde inzichten bij te sturen en de volgende versie van de implementatie te bedenken.

Inzet van Idee en Praktijk
Overtuigd van de toegevoegde waarde van InnoScrum? Wij helpen graag om de aanpak toe te passen. Beginnend met een eerste Roadmap sessie, waarin we helpen om jullie creativiteit optimaal te benutten bij het uitzetten van een eerste lijn van opeenvolgende implementaties van het idee. Zodat al implementerend getest en bijgestuurd kan worden. En vervolgens begeleiden we regelmatige tussentijdse test- en bijstuur sessies, aantal in overleg te bepalen.

Vera Pijl is onze gecertificeerde ScrumMaster en denkt graag met u mee!


Tarieven