Idee en Praktijk. Creativiteit en Innovatie.

"Creativiteit is de meest krachtige van alle resources om te bezitten" - Standard Chartered

Onze klanten willen blijven groeien. Medewerkers en managers. Teams en organisaties. Onze klanten begrijpen dat wanneer je stopt met groeien je vanzelf weer een keer wordt ingehaald. Dat vraagt om het vermogen om je steeds weer aan te passen in een veranderende en complexe omgeving. Relevant te blijven door het inzetten van creativiteit en door innovatie. Soms haast onmogelijk snel. Denken en doen. Idee én praktijk. Daar helpen wij ze bij.

Idee en Praktijk richt zich op de vaardigheden en processen die een organisatie, haar teams en medewerkers nodig hebben om groei te creëren door creativiteit en innovatie.

Dat doen we door vaardigheden te trainen, processen te begeleiden en business creativiteit in de organisatie te borgen. Bij individuen, teams en de gehele organisatie.

Want het zijn juist die medewerkers, managers, teams en organisaties die het beste in staat zijn om zich aan te passen, die toekomstbestendig zijn. Vrij naar Darwin. Dat wel. 

Een complexer en onzekerder wordende wereld vraagt om het vermogen om denken en doen steeds sneller op elkaar te laten volgen. Daar waar het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën - noem het creativiteit en innovatie - elkaar naderen in de tijd, spreken we van improvisatie. In de positieve zin van het woord. Een mindset die uitgaat van wendbaarheid en vaardigheden die bijvoorbeeld ook Agile methodieken - zoals Scrum - laat werken.

Met onze klanten faciliteren wij de ontwikkeling en inzet van creativiteit, innovatie- en improvisatievaardigheden van hun mensen, teams en organisatie.

Dat leidt tot ideeën over hoe bijvoorbeeld iets beter, onderscheidender of treffender kan. Of hoe een organisatievraagstuk kan worden opgelost. Tot geïmplementeerde nieuwe producten, diensten, processen en businessmodellen aan de hand van onze InnoScrum. En tot een organisatie die zelf in staat is om zich steeds weer aan te passen door inzet van hun creativiteit, innovatie- en improvisatiekracht.