Stimuleren, ontwikkelen en toepassen van creativiteit


Creativiteit en Innovatie

De antwoorden van gisteren passen steeds minder bij de vragen van vandaag. Onze omgeving wordt immers steeds complexer en verandert sneller. De toekomst wordt minder voorspelbaar en daarmee onzekerder. Projecten en strategieën hebben minder toekomst met een lange termijn planning. Steeds meer hebben organisaties hun creativiteit en innovatievermogen hard nodig om in de toekomst te kunnen overleven. Wij zetten onze ervaring en kennis in om het creatief potentieel van medewerkers, teams en organisaties volledig te benutten. Door te inspireren, te modereren, te trainen en soms ook tijdelijk te managen. 

Hierbij maken we naast de laatste inzichten in creatief denken, creativiteit en het organiseren van creativiteit en innovatie in organisaties, veel gebruik van de kracht van improvisatietheater in het 'echte leven'. Dat noemen we dan toegepaste improvisatie.

Improvisatie

Daar waar creativiteit en innovatie - idee en praktijk - zo goed als samenkomen in de tijd, spreken we van improvisatie. In de kunsten houdt improvisatie bijvoorbeeld in dat acteurs (spelers) volledig ter plekke een stuk bedenken en uitvoeren. Van de individuele speler vraagt dat creativiteit en durf. Durven in het onbekende te stappen, buiten de comfort zone. Hij zal spontaan moeten zijn, een positieve houding aan moeten nemen, creatief waar moeten nemen en flexibel moeten associëren. Hij stelt zich kwetsbaar op en vertrouwt hierbij op zijn eigen ervaring, kennis en op de steun van zijn team. Niet verlamd door de angst om fouten te maken. Onderling zal het team goed naar elkaar moeten luisteren, elkaar laten schitteren door op elkaar aan te vullen in plaats van stug vast te houden aan eigen ideeën. Alleen dán kan er in teamverband iets interessants ontstaan. 

Veel van de technieken uit het theater lenen zich er dan ook uitstekend voor om binnen teams en organisaties in verbinding, vertrouwen en veiligheid te werken aan verbeterde creativiteit, communicatie en samenwerking. Met innovatie als doel. Of individueel te werken aan presteren in het moment. Denk aan presentaties en verkoopgesprekken. Daarnaast leidt het toepassen van improvisatietechnieken onherroepelijk tot een hoop (creatieve) energie en plezier! En dat mag best. 

Wij werken vanuit een netwerk van professionals die dezelfde overtuiging hebben. Afhankelijk van de vraag zetten wij altijd de juiste trainers en moderatoren in voor het gewenste resultaat.  

Idee en Praktijk is aangesloten bij het Applied Improvisation Network (AIN) Holland. Een netwerk van professionals dat zich toelegt op het toepassen van improvisatievaardigheden (toegepaste improvisatie) in verschillende aspecten van werk en privé.

Bekijk onze referenties