Creatief Denken

In deze training Creatief Denken leren deelnemers buiten de gebaande paden te denken en te komen tot vernieuwende ideeën. Deelnemers maken een scala aan creatieve middelen en technieken eigen om wanneer nodig de eigen denkpatronen (en die van anderen) te doorbreken en tot verrassend innovatieve oplossingen te komen in een creatief proces.

Omschrijving:

Een training Creatief Denken is een interactief programma dat de vaardigheden aanleert om creatief denken (creative problem solving) effectief in te zetten in een creatief proces. Het creatief proces heeft tot doel problemen op te lossen en/of kansen beter te benutten door innovatie oplossingen. 

Deze training Creatief Denken is uitermate geschikt voor iedereen binnen een organisatie waarvan verwacht wordt dat ze kansen en problemen signaleren, daar creatieve ideeën voor bedenken en deze uitwerken tot - en deelnemen in - een haalbaar implementatieplan. 

Het resultaat is direct zichtbaar doordat er in deze training wordt gewerkt aan de hand van persoonlijke uitdagingen of vraagstukken van de organisatie of het team. De opgedane creatieve denkvaardigheden kunnen bijvoorbeeld direct worden ingezet voor:

- ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
- verbeteren van de klantenservice of het klantcontact
- verhogen van productiviteit
- strategische planning
- bedenken van marketing- en communicatiecampagnes
- oplossen van problemen in de productie
- etcetera

Allemaal situaties waarbij het doorbreken van oude denkpatronen zal helpen om verder te komen. 

Creatief denken geeft je deze mogelijkheid. In deze training krijg je middelen en technieken aangereikt om zelf creatief te denken en anderen mee te nemen in het doorbreken van oude patronen. 

Deelnemers na afloop:
- hebben kennis van hoe denken en creatief denken verschillen
- zijn in staat te herkennen wanneer een situatie zich leent voor creatief denken
- zijn in staat voor problemen en kansen de juiste creatieve denktechniek te selecteren
- zijn in staat aan de hand van een creatieve denktechniek vele ideeën te genereren
- zijn in staat vanuit vele ideeën weer terug te komen tot de pareltjes
- zijn in staat om ideeën uit te werken tot passende concepten voor jouw situatie

Groepsgrootte:
maximaal 16 deelnemers per trainer

Doorlooptijd van de training:
1-3 dagen

Tarieven