De Creatieve Organisatie - Programma

Voor het ontwikkelen van een creatieve organisatie is een integrale aanpak het meest effectief. Op verschillende niveaus binnen de organisatie werken we aan inspiratie en de vaardigheden die op die plekken van belang zijn, samen met de mensen die het moeten gaan doen. 

Omschrijving:
We ontwikkelen graag samen met HR, directie en/of management van de organisatie een programma op maat. Daarbij werken we aan:

- een pool van getrainde Creatief Facilitators. Bijvoorbeeld één persoon uit ieder team. Zo is er op ieder moment iemand binnen de organisatie aanwezig om een creatieve sessie op te zetten en professioneel te begeleiden.

- de ontwikkeling van het Creatief Denken van iedere medewerker binnen de organisatie, zodat het anders kunnen denken en kijken in de genen komt van de organisatie. Zo zorgen we er ook voor dat wat creativiteit en innovatie betreft, iedereen dezelfde taal spreekt en is doordrongen van het nut en de noodzaak.

- de ontwikkeling van Creatieve Teams. Productief samenwerken in creativiteit en innovatie vraagt om een specifieke attitude ten opzichte van elkaar, elkaar ideeën en samenwerken in nieuwe, vaak onbekende situaties. We zorgen er voor dat ieder team er met elkaar klaar voor is. Steeds weer.

- de ontwikkeling van Creatief Leiderschap binnen de organisatie, zodat er vanuit de juiste attitude ten aanzien van creativiteit en innovatie ruimte ontstaat voor ontwikkeling en verandering. 

We gaan samen op zoek naar een inspirerende inleiding van het programma en passen de creatieve vaardigheden binnen de organisatie direct toe op actuele vraagstukken. Zo levert het programma niet alleen een creatieve organisatie op, maar verdient het zich ook nog eens direct terug!

Neem voor meer informatie over uw wensen en de mogelijkheden geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Tarieven