Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Wel gaan deze wegen allemaal naar Rome. Het doel is duidelijk. De weg ernaar toe ligt open. Heersende gedachte is dat creativiteit zich niet laat afroepen. Daardoor zou creativiteit niet te managen zijn. Het tegendeel is waar. De kern bij het stimuleren van creativiteit is om enerzijds een uitdagend doel te formuleren en anderzijds los te laten hoe we er gaan komen. Het begint bij een gedeeld gevoel van urgentie, het verlangen. Als er een goede reden is waarom we naar Rome willen, dan willen we ook wel manieren bedenken om er te komen!

1. Creëer een gevoelde urgentie

Deel met je team of organisatie waaróm er creatieve oplossingen nodig zijn. Creëer een droombeeld van de toekomst. Breng het tot leven. Ontwikkel en stimuleer het verlangen bij je mensen om ergens uit te komen. En blijf elkaar daar aan herinneren.

2. Formuleer ambitieuze doelen

Je team vragen om met verbeteringen te komen voor de organisatie, werkt lang zo inspirerend niet als vragen om met creatieve oplossingen te komen om tegen het eind van het jaar tien procent meer klanten uit doelgroep x te bereiken, twintig procent op de kosten te besparen of om manieren te bedenken om de klanten stralend de deur uit te laten gaan. Ontwikkel deze doelen bij voorkeur samen. Brainstorm erover. En wees ervan overtuigd dat ze haalbaar zijn!

3. Ondersteun en faciliteer

Letterlijk en figuurlijk zul je je team of organisatie de ruimte moeten geven om te onderzoeken, uit te proberen, te vallen en op te staan. Reik handvatten aan als toegang tot expertise, training in creatieve denktechnieken waar nodig en geef de nodige middelen om uit te proberen, te vallen en op te staan. Heb en geef vertrouwen. Ook dat fouten maken mag. Beloon onderzoekend gedrag en zie kansen in onconventionele oplossingen. Blijf aangehaakt, sta open en wees bereid je eigen ideeën aan te passen.

4. Laat waardering zien

Waardering wordt veel meer ervaren in publieke erkenning dan in bonussen. Zet mensen en teams in de spotlight om hoe ze het doen en waar ze mee komen. Wees oprecht geïnteresseerd: deze mensen denken graag met je mee en delen het doel. Laat de ander schitteren!