Project omschrijving

Creatief Denken

In de training Creatief Denken leren deelnemers buiten de gebaande paden te denken en te komen tot vernieuwende ideeën. Je maakt kennis met creatieve middelen en technieken om zelf creatief te denken en anderen mee te nemen in het doorbreken van oude patronen.

Inhoud
De training is een interactief programma dat vaardigheden aanleert om creatief denken (bijvoorbeeld aan de hand van Creative Problem Solving) effectief om te zetten in een creatief proces. De training is gericht op iedereen binnen een organisatie van wie verwacht wordt dat ze kansen en problemen signaleren, daar creatieve ideeën voor bedenken en deze uitwerken tot een haalbaar implementatieplan. We werken aan de hand van persoonlijke uitdagingen of vraagstukken van de organisatie of het team.

Resultaat
Deelnemers zijn in staat te herkennen wanneer een situatie zich leent voor creatief denken, en kunnen daarbij de juiste creatieve denktechniek selecteren en zelf ontwikkelen. De ideeën die daaruit voortkomen kunnen ze terugbrengen tot de echte pareltjes, en deze uitwerken tot passende concepten.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!