Ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en Creatief Leiderschap

Wij trainen en coachen medewerkers in het ontwikkelen van creatief denken en creatief leiderschap.

In combinatie met expertise en (intrinsieke) motivatie, zorgen de creatieve vaardigheden van individuen dat een team een creatief team kan zijn. Kennis van creatieve processen, methodieken als Design Thinking en creatieve denktechnieken helpt ons tot meer kansrijke ideeën te komen. Een goed creatief proces wordt gefaciliteerd door een facilitator die het proces en de groepsdynamiek van begin tot eind in goede banen weet te leiden. De rol van het leiderschap in het stimuleren en borgen van creativiteit in teams en de organisatie is daarbij vervolgens minstens zo belangrijk.

  • Wil je de creatieve vaardigheden van je teamleden verbeteren?
  • Wil je leren hoe je anderen faciliteert in een creatief proces?
  • Wil je creativiteit in de organisatie aanwakkeren en dagelijks meer kansen creëren?
  • Wil je ontdekken hoe Design Thinking ook voor jou kan werken?
  • Zou je gecoacht willen worden in Creatief Leiderschap?
Neem contact op