Project omschrijving

Design Thinking

Design Thinking stelt gebruikers en/of stakeholders centraal en ontwerpt creatieve oplossingen vanuit empathie en begrip van behoeftes en dieperliggende menselijke thema’s. Het is een actiegericht, co-creatief proces waar het ontwerpen van creatieve oplossingen plaatsvindt met en in de echte wereld. In de training Design Thinking gaan we vanuit deze methode aan de slag om te komen tot innovatieve oplossingen.

Inhoud
In de training Design Thinking zullen we eerst kennis maken met deze methode. Vervolgens gaan we er vooral ook concreet mee aan de slag. Aan de hand van een casus leren we de mogelijkheden van goed empathisch onderzoek kennen, laten we oude denkframes los en creëren we oplossingen vanuit nieuwe denkkaders (deframing en reframing). Daarbij staat telkens de gebruiker centraal. Vervolgens staan we stil bij hoe we onzekerheden binnen nieuwe scenario’s kunnen gaan testen met prototypes. Parallel aan dit proces staan we voldoende stil bij je Persoonlijk Leiderschap en mogelijke blokkades die je bij jezelf, de stakeholders en de organisaties kunt tegenkomen en hoe daar mee om te gaan.

Resultaat
Deelnemers hebben kennisgemaakt met de onderliggende principes van Design Thinking en hebben ervaring en vertrouwen opgedaan met verschillende tools die passen bij Design Thinking. Ze begrijpen wat Design Thinking extra kan brengen en wat het extra vraagt van het ontwerpteam en het ontwerpproces. Deelnemers zijn voorbereid om in de praktijk met de juiste handvatten meer eigen ervaring op te gaan doen met deze methodiek.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!