Project omschrijving

Design Thinking

Design Thinking is niet zozeer een methodiek alswel een protocol voor het omgaan met complexe vraagstukken die de belevingswereld van stakeholders raakt. Het stelt de gebruikers en/of stakeholders centraal en ontwerpt creatieve benaderingen van problemen vanuit empathie en begrip van behoeftes en dieperliggende menselijke (belevings)thema’s. Het is een actiegericht, co-creatief proces waar het ontwerpen van creatieve benaderingen plaatsvindt met en in de echte wereld. Ontwerpers passen een manier van denken en doen toe die voor niet-ontwerpers vaak nog vreemd is en een waardevolle toevoeging kan zijn op het bestaande repertoire van omgaan met problemen. Met name in toegenomen complexiteit. In de training Design Thinking maak je kennis met deze manier van denken en doen. We willen wel eerlijk zijn: na deze training begint het pas!

Inhoud
In de training Design Thinking maak je kennis met deze manier van denken door deze te gaan ervaren. Naast theoretische achtergrond, gaan we er vooral ook concreet mee aan de slag. Aan de hand van een casus leren we de mogelijkheden van goed empathisch onderzoek kennen, leren we oude denkframes los te laten en creëren we probleembenaderingen vanuit nieuwe denkkaders. Dit reframen creëert nieuwe oplossingsruimte, waar meer van hetzelfde binnen de oude manier van kijken ons niet langer helpt. Daarbij staat telkens (de belevingswereld van) de stakeholders centraal. Vervolgens staan we stil bij hoe we onzekerheden binnen nieuwe scenario’s kunnen gaan testen met prototypes. Parallel aan dit proces staan we voldoende stil bij je Persoonlijk Leiderschap en mogelijke blokkades die je bij jezelf, de stakeholders en de organisaties kunt tegenkomen en hoe daar mee om te gaan.

Resultaat
Deelnemers hebben kennisgemaakt met de onderliggende principes van Design Thinking en hebben ervaring en vertrouwen opgedaan met verschillende tools die passen bij Design Thinking. Ze begrijpen wat Design Thinking kan brengen en wat het extra vraagt van het ontwerpteam en het ontwerpproces. Deelnemers zijn voorbereid om in de praktijk met de juiste handvatten meer eigen ervaring op te gaan doen met deze manier van denken en doen.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!