Project omschrijving

Innovation Challenges

Anders dan bij Creatieve Sessies en Innovatieve Trajecten, willen we met creatieve interventies als bijvoorbeeld Innovation Challenges en Speedstorming Sessies een breder publiek binnen een groter thema verbinden en consulteren.

Inhoud
Bij Innovation Challenges staat het verbinden van mensen en ideeën rond een bepaald thema centraal. We dagen deelnemers uit tot nieuwe inzichten in wat het vraagstuk binnen het gekozen thema daadwerkelijk is en tot verandering van perspectief. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als circulaire economie en duurzaamheid, maar ook onderwerpen als klant- en medewerkerstevredenheid. Binnen deze thema’s liggen voldoende vraagstukken verborgen om met elkaar stappen te kunnen maken.

Resultaat
Helderheid en focus binnen de vraagstukken, een verrijking aan perspectieven en breed bekeken oplossingsrichtingen. Een geactiveerde groep deelnemers die graag meewerkt aan een verdere implementatie van ideeën en met de juiste vraag in gedachten terug de praktijk in gaat en zo nieuwe kansen eerder zal weten te spotten.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!