Disclaimer

Contact met Idee en Praktijk

De kans is groot dat uit contact met Idee en Praktijk zomaar ideeën voortkomen waar uw mensen of uw klanten op zitten te wachten, met winstpotentieel voor uw organisatie. Het leidt in ieder geval tot een hoop creatieve energie bij uw mensen.

Idee en Praktijk stelt dat zij hier puur een faciliterende rol in heeft en dat de vrijgekomen creatieve energie al bij uw mensen aanwezig was en alleen een uitweg zocht.

In het ergste geval kan contact met Idee en Praktijk leiden tot onderling vertrouwen en een goede sfeer waaruit nog meer ideeën kunnen ontstaan. Idee en Praktijk acht zich niet verantwoordelijk voor het feit dat dit eventueel een ongewenst effect is.