Emile Mazerant

Emile is oprichter van Idee en Praktijk. Daarnaast is hij als docent Innovative Thinking en programmamanager van de masterclasses Design Thinking verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en als docent Innovatie en Strategie aan de MBA programma’s van Avans+.

Emile gelooft in het creatief potentieel van mensen, teams en organisaties. Neem remmende omgevingsfactoren weg en boor de aanwezige creativiteit weer aan, en mensen, teams en organisaties zijn tot veel meer in staat dan ze vaak denken! Hij werkt aan een creatieve houding van personen en teams, zodat ideeën ook een voedingsbodem vinden. Na management- en adviesfuncties in marketing, sales en innovatie bij Akzo Nobel, Twynstra Gudde en KPN heeft hij in 2010 Idee en Praktijk opgericht. Door zijn brede ervaring in het bedrijfsleven en het werken met teams, is de link naar de dagelijkse realiteit snel gelegd en weet hij wat er nodig is met sensitiviteit in te passen in de organisatie.

Waar het gaat om actuele thema’s als duurzaamheid, circulariteit, energietransitie en methodieken als Design Thinking is er de afgelopen jaren veel behoefte ontstaan aan nieuwe ideeën en kennis. Hierin heeft Emile met Idee en Praktijk als procesmoderator dan ook veel ervaring opgedaan en is expertise opgebouwd in verschillende sectoren van bouw, energie en transport tot aan de bank- en verzekeringswereld, FMCG en de farmaceutische industrie.